มรพส. ตั้งศูนย์รับบริจากเงิน /สิ่งของ/ ช่วยเหลือ นศ. ประสบอุบัติเหตุ

Help

 

ติดตามข่าวสารได้จากเฟสบุ๊กและแฟนเพจ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือเว็บไซต์ http://news.psru.ac.th

Comment is closed.