• เตรียมรับชมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29

  Pibulsongkram Rajabhat University : Sport

  เตรียมรับชมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 (ทะเลแก้วเกมส์) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ พบกับทับนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง กับ 15 ชนิดกีฬา ลุ้นเชียร์นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ทุกวัน และสามารถติดตามผลการแข่งขันได้จาก http://sport.psru.ac.th/  หรือรับชม Sport ประชาสัมพันธ์ของเราได้จาก http://pibultube.psru.ac.th/watch_video.php?v=AXORG6KB2WXN

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา 10-24 มกราคม 2560 นี้

  ประจำคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
  ประจำโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  ประจำกองบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด (PDF)

 • มรพส. ติดอันดับ 2 ของ ม.ราชภัฏจากทั่วประเทศ (ด้านวิชาการ : TRANSPARENT RANKING: TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS )

  WebOmetrics Thailand

  เมื่อต้นเดือน มกราคม 2560 นี้ ทางเว็บไซต์ WebOmetrics (ซึ่งเป็นเว็บจัดอันดับ World Raking University ระดับโลก) ได้ประกาศผลการจัดอันดับเฉพาะ ส่วนของ  TRANSPARENT RANKING: TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS ตาม URL ที่อ้างอิงมาให้รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ถึงเดือนธันวาคม 2016) นั้น http://www.webometrics.info/en/node/169 จากการเข้าร่วมการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 2 หมื่นแห่ง ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของเราติด

  อันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ซึ่งมีติดเพียง 3 แห่งเท่านั้นคือ 1. สวนสุนันทา 2. พิบูลสงคราม และ 3.ภูเก็ต)

  อันดับที่ 22 ของประเทศไทย (มีเพียง 32 แห่งเท่านั้น ที่ติดอันดับโลก จาก 178 แห่ง)

  อันดับที่ 3725 ของโลก (มีเพียง 5000 แห่งแรกของโลกเท่านั้น) ที่ถูกจัดอันดับ

  จากผลการจัดอันดับนี้ แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข้งทางวิชาการของคณาจารย์จากทุก ๆ คณะและสาขาที่มีผลงานตีพิมพ์ และเผยแพร่สู่เวทีโลก ในวารสารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของโลกในหลาย ๆ แห่ง จึงขอแสดงความยินดีกับทางมหาวิทยาลัย และแจ้งข้อมูลดี ๆ ให้ทุกท่านทราบมา ณ โอกาสนี้ครับ

  Credit: Webometric, World Ranking Universities Thailand
  Writer : Asst. Prof. Dr. Kittipong Suwannaraj