เชิญทุกท่านร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “บทบาทภาครัฐภายใต้การขับเคลื่อน Thailand 4.0”

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เชิญทุกท่านร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “บทบาทภาครัฐภายใต้การขับเคลื่อน Thailand 4.0” #เปิดวิสัยทัศน์เปิดมุมมองใหม่..18 เมษายน นี้

 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มรพส. จัดโครงการสัมมนา รปศ. เรื่อง "บทบาทภาครัฐภายใต้การขับเคลื่อน Thailand 4.0"#เปิดวิสัยทัศน์เปิดมุมมองใหม่18 เมษายน 2560

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บน 17 เมษายน 2017

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จากเฟสบุ๊กและแฟนเพจ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือเว็บไซต์ http://news.psru.ac.th

Comment is closed.