ด่วน! กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐

ด่วน! กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐ (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด)

ในส่วนของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  • เข้ารับพระราชทานฯ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปังกรณรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม)
  • ฝึกซ้อมรับพระราชทานฯ ในระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
  • ลงทะเบียนบัณฑิตแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผ่านทางเว็บไซต์ www.psru.ac.th  (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ บัณฑิตสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ท่านจบการศึกษา

Comment is closed.