มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ -> ลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต และยังได้เปิดบริการ Line Bot เพื่อบริการข้อมูล และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการรับพระราชทานปริญญาบัตรแบบอัตโนมัติ ผ่านทาง Line ID: @yke0897b

** Line Bot นี้จะเป็นช่องทางสื่อสารสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะใช้ติดต่อกับบัณฑิต และให้ข้อมูลเร่งด่วนในทุกๆ กรณี จึงขอให้บัณฑิตทุกคน สมัครเป็น Friends กับ Line bot @yke0897b  ด้วยค่ะ

Comment is closed.