กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปี พ.ศ. 2560

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้ารับพระราชทานฯ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมทีปังกรณรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) โดยจะมีการฝึกซ้อมรับพระราชทานฯ ในระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) และมีกำหนดให้ลงทะเบียนบัณฑิตแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ www.psru.ac.th (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด)

Comment is closed.