ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PSRU Games ประจำปีการศึกษา 2559

ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PSRU Games ประจำปีการศึกษา 2559

PSRU Games 2559

ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PSRU Games ประจำปีการศึกษา 2559

ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PSRU Games ประจำปีการศึกษา 2559 เริ่มต้นด้วยความยิ่งใหญ่อลังการ

ภาพโดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PSRU Games ประจำปีการศึกษา 2559 เริ่มต้นด้วยความยิ่งใหญ่อลังการ Cr. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มรพส.

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บน 25 มีนาคม 2017

Comment is closed.