สมาคมศิษย์เก่า มรพส. เชิญชวนฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เคล็ดลับสอนอย่างไรให้สนุก มีความสุขทั้งผู้สอน และผู้เรียน”

สมาคมศิษย์เก่า มรพส. เชิญชวนฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เคล็ดลับสอนอย่างไรให้สนุก มีความสุขทั้งผู้สอน และผู้เรียน”สมาคมศิษย์เก่า มรพส. เชิญชวนฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เคล็ดลับสอนอย่างไรให้สนุก มีความสุขทั้งผู้สอน และผู้เรียน”

สมาคมศิษย์เก่า มรพส. เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เคล็ดลับสอนอย่างไรให้สนุก มีความสุขทั้งผู้สอน และผู้เรียน” โดย ดร.นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ นักพูดชั้นนำ ระดับประเทศ (Topten) วันนี้ (๒๘ มี.ค.) เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มรพส. ส่วนวังจันทน์

ติดตามข่าวสารได้จากเฟสบุ๊กและแฟนเพจ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือเว็บไซต์ http://news.psru.ac.th

https://www.facebook.com/psru.phitsanulok

Comment is closed.