• มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (ระดับดีมาก) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นางเพ็ญศรี มีพยุง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559 ระดับดีมาก ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ซึ่งรางวัลที่ได้รับเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นับว่าเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

 • พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับใหม่ล่าสุด

  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศ ๑๘ กพ ๒๕๖๐)

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ….

  รายละเอียดฉบับเต็ม: Download (PDF)
  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  ติดตามอ่านข่าวล่าสุดได้จาก http://news.psru.ac.th

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับสมัครงาน 9-23 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

  ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา

  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด (.PDF)

 • ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยและโลก รอบล่าสุด 2016

  ranking_psru

  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เว็บไซต์ webometrics.info ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก และประเทศต่างๆ  ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก รอบปี 2016 (ล่าสุด)  และในประเทศไทย จำนวน 179 มหาวิทยาลัยไทย ซึ่งได้รับการจัดอันดับจากการวัดผล 4 ด้าน ได้แก่ Presence , Impact , Openness และ Excellence Rank ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ของเรา มีผลการจัดอันดับดังนี้ คือ

  ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดอันดับที่ 4

  ระดับมหาวิทยาลัยไทย 179 แห่ง นั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดอันดับที่ 41

  ระดับมหาวิทยาลัยเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 1,591 แห่ง นั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดอันดับที่ 151

  ระดับมหาวิทยาลัยทั้วโลกประมาณ 20,000 กว่าแห่ง นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดอันดับที่ 4,381

  Top 10 Rajabhat University of Thailand

  Thailand Ranking Web of Universities

  แหล่งที่มา : http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

 • นักศึกษา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม สอบผ่าน MTCNA ทะลุเป้า

  MTCNA

   

  15152283_1688863034520800_1266695235_o

   

  เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดอบรม Mikrotik MTCNA ให้กับนักศึกษา รุ่นที่ 2
  จำนวน 26 คน  นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจอบรมอย่างมาก ที่จะนำเอาความรู้ด้านอุปกรณ์ Mikrotik มาประยุกต์ใช้งาน
  การเรียน และการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา  ในวันที่ 23 พย. นี้เอง ได้ทำการทดสอบวัดความรู้เพื่อรับใบประกาศนียบัตร
  MTCNA จำนวน 26 คน ผลปรากฏว่า มีนักศึกษาสอบผ่าน 24 คน

  15152382_1688866901187080_1378225813_o15152299_1688863001187470_1758497939_o

  15153013_1688862971187473_1634756922_o15152976_1688862984520805_1491013996_o-1

  โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับการอบรมจากวิทยากรมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งเป็นวิทยากรมืออาชีพ
  ประกอบด้วย
  1.คุณเชษฐลักษณ์  กลิ่นมาลี (MTCNA , MTCTCE , MTCUME)
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช (MTCNA , MTCTCE , MTCUME , ECA)
  3. คุณโสภณ พินิจกิจเจริญกุล (MTCNA , MTCTCE , MTCUME)
  4. คุณชนิศวรา ชูสนิท (MTCNA , MTCTCE , MTCUME , ECA)

  ผลการอบรม ค่าคะแนนโดยเฉลี่ย นักศึกษาสอบผ่านที่ระดับ ร้อยละ 70 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูง และ
  เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก